جمعه, 28 تير 1398
عنوان : انجام پروژه تحقیقاتی با هدف كاهش آسیب پذیری خطوط انتقال و ایستگاه های تقلیل فشار در زلزله
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ 
ساعت : ۱۱:۲۳:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام خبر داد:

انجام پروژه تحقیقاتی با هدف کاهش آسیب پذیری خطوط انتقال و ايستگاه هاي تقليل فشار در زلزله

    زلزله به عنوان يكي از مخرب ترين بلاياي طبيعي در طول تاريخ شناخته شده است، به منظور مواجهه با خطر زلزله، مطالعات متعددي در زمينه هاي گوناگون صورت پذيرفته است اصولا هدف تمامي مطالعات در زمينه زلزله افزايش داده هايي است كه به كاهش آسيب هاي ناشي از زمين لرزه كمك مي كند در همين راستا جلسه اي با حضور مديرعامل، اعضاء شوراي پژوهش و همكاران واحدهای فنی و روساي نواحي برگزار گرديد كه در اين جلسه دكتر اسماعيلي مجري طرح اينترنشيپ "تحليل خطر لرزه‌اي براي خطوط انتقال و ايستگاه هاي گازايلام" به ارائه گزارش نهايي پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام، عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: مهمترين هدف از اجراي اين طرح شناسايي گسلها، روندهاي ساختاري و همچنين پيشينة لرزه خيزي گسترة طرح، ويژگيهاي خاص لرزه خيزي خطوط انتقال و ايستگاه هاي تقليل فشار گاز ايلام بوده است كه اين مطالعات در مركز تحقيقات ژئوفيزيك و لرزه نگاري دانشگاه ايلام انجام گرفت.

وی افزود: تحليل خطر لرزه اي در واقع تحليل رويداد زمين لرزه ها در حوزه مكان و زمان مي باشد، دانش صحيح از ويژگيهاي لرزه خيزي يك منطقه، ابزاري مهم براي فهم هرچه بهتر تكتونيكهاي فعال آن منطقه است لذا در اين پروژه تحليل خطر زلزله در مناطق موردنظر با استفاده از دو روش احتمالي و تعيني به انجام رسيد.


نمایش تعداد بازدیدها : 73

بازگشت           چاپ چاپ         
 

سال رونق تولید

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0