صفحه اصلی > مناقصات > مزایده ها 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

فروش یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ واقع در میدان هفتم تیر

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:698/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:699/>

وضعیت آگهی:

<#f:700/>

تاریخ بارگذاری :

1399/11/20

متن آگهی :

1- موضوع مزایده : فروش یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ واقع در میدان هفتم تیر- خیابان مفتح جنوبی –نبش جنوبی کوچه بن بست گوهر درخشان - پلاک 183 طبق مشخصات جدول ذیل.

2-  نام  و نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت ملی گاز ایران  - تهران – میدان هفتم تیر – خیابان شهید مفتح جنوبی – خیابان شهید شیرودی – پلاک 10- طبقه چهارم – خدمات پیمانهای ستاد .

3 - مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد : 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم .

4- زمان بازدید موضوع مزایده:  زمان بازدید ملک و مدارک مالکیت روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 26 و 99/11/27 ساعت 9 صبح  لغایت 12.

5- میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده : 23.700.000.000 ریال(بیست و سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال) که باید بصورت یکی از تضامین مندرج در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب سال 94 هیات محترم وزیران ارائه گردد. (در صورت تمایل به واریز نقدی تضمین شرکت در مزایده، شماره حساب 1907000129 بانک ملت شعبه شهید سرافراز بنام شرکت ملی گاز ایران اعلام می گردد.)   

مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت ملی گاز ایران به آدرسwww.nigc.ir  ( بخش آگهی ها – مزایده ) مراجعه و با شماره تلفن 81315775 یا 81315760  دفتر خدمات پیمانهای مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران ، تماس حاصل نمایند.

مورد مزایده : یک قطعه زمین         پلاک ثبتی :6898/9      عرصه به مترمربع : 4821/94      کاربری: پارکینگ         قیمت پایه به ریال : 1.200.000.000.000

                                              روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مزایده ها