صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه و اساسنامه شرکت 

« تاریخچه شرکت گاز استان ایلام »

 

 

شركت گاز استان ایلام يكي از شركتهاي عملياتي و خدماتي زير مجموعه وزارت نفت مي باشد كه از سال 1377به عنوان يك شركت مستقل (سهامي خاص) به منظور ارائه خدمات گازرساني متناسب با نيازها و انتظارات مشتركين گاز طبيعي فعاليت خود را آغاز نموده است. گازرساني دراستان ایلام از سال 1383شروع شد و اولین مشعل گاز در شهر ایلام در سال 1385 با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روشن گردید. در راستاي سياستهاي كلان برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و همچنين اجراي سياستهاي جديد دولت مبني برانجام تحولات اداري، تمركززدايي، تفويض اختيار بيشتر به استانها و همچنين مديريت امورگازرساني و بهره برداری برپايه بنگاههاي اقتصادي، شركت گاز استان ایلام در تاريخ 2 دی ماه سال 1377 طبق ‌بند ن تبصره  قانون بودجه‌ شركت ملي گاز بعنوان شركت فرعي شركت ملي گاز بصورت شركت (سهامي‌خاص) تاسيس و به شماره 2954 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است. فعاليت شركت گاز استان ایلام بصورت مستقل از اول تیر 1383 عملاً آغاز گرديده و در حال حاضر نواحی ایلام، چوار، ایوان، زرنه، سرابله، آسمان­آباد، سیروان، دره شهر، آبدانان، بدره، ملکشاهی، صالح آباد، مهران و دهلران و جمعاً تعداد 21 شهر از 25 شهر و تعداد 186 روستاي استان از نعمت گاز برخوردار بوده و پروژه‌هاي ‌گازرساني، در تعدادي از شهرها و روستاهاي استان، ‌در حال اجرا مي باشد. اين شركت ضمن رعايت مقررات، ضوابط، استاندارد ودستورالعملهاي صادره از طرف وزارت نفت وشركت ملي گاز درجهت هدايت شركت درمسير بنگاه داري اقتصادي ودستيابي به اهداف واستراتژيهاي تعريف شده تلاش وكوشش مي نمايد.

خط مشی شرکت

شركت گاز استان ایلام با وظيفه تحقق اهداف تعيين شده در بخش گاز كشور مبني بر جايگزيني گاز طبيعي با ساير سوختها از طريق توسعه شبكه گازرساني وهدايت جامعه به سمت جايگزيني گاز طبيعي در محدوده استان، خط مشي كيفيت ،ايمني و زيست محيطي خود را در قالب عناوين ذيل بصورت صريح وروشن بيان نموده تا كليه مديران و پرسنل شركت، ضمن آگاهي كامل مفاد آن ،تعهد خود را نسبت به حفظ واجراي آن اعلام نمايند.

اهداف شرکت

جلب رضايت كامل مشتريان و ساير طرفهاي تجاري ذينفع، كاركنان، پيمانكاران، شركت ملي گاز ايران و…گسترش و توسعه گازرساني در محدوده استان با هدف جايگزيني گاز طبيعي با ساير سوختها افزايش كيفيت و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و طرفهاي ذينفع كاهش اثرات و مخاطرات زيست محيطي ناشي از فرايندهاي گازرساني در سطح استان، ايجاد محيط ايمن و بدون حادثه براي كاركنان شركت، شهروندان و طرفهاي ذينفع بر اساس نظام مديريت يكپارچه مطابق با نيازمنديهاي استانداردهاي OHSAS18001:2007 و ISO14001:2004 و ISO 9001:2008 طراحي و استقرار يافته و با توجه به اصل بهبود مستمر ،از طريق روشهاي ذيل اهداف مذكور محقق مي گردند.

توجه ويژه به منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي شركت، بهره گيري از مشاركت پرسنل جهت بهبود مستمر

بكارگيري دانش و تكنولوژي پيشرفته و رعايت و اجراي كامل قوانين و مقررات حاكم بر شركت گاز استان ایلام

توجه ويژه به نقطه نظرات مشتريان و طرفهاي ذينفع ولحاظ كردن آن در سرويس و خدمات

بهبود مستمر كليه فرآيندها و فعاليتهاي جاري شركت

برنامه ريزي كليه فعاليتها و فرآيندها جهت ارائه خدمات

اجراي صحيح و نظام مند برنامه ها و طرحهاي ايجاد شده

كنترل و نظارت فرآيندها و فعاليتهاي اجرا شده و ارزيابي اثربخشي نظام مديريت يكپارچه جهت بهبود مداوم آنها

پيشگيري از آلودگيهاي زيست محيطي و ايجاد محيطي سالم با كنترل و كاهش اثرات مخرب زيست محيطي

تلاش درجهت كاهش حوادث ايمني و ايجاد محيطي امن براي كاركنان

 

نشان ها ، امتيازات برجسته كسب شده

کسب رتبه اول درجلب رضایت ارباب رجوع در جشنواره شهید رجایی در سنوات قبل در بین دستگاههای اجرایی استان

کسب رتبه دوم در محور خدمات رسانی به مردم و شهروند مداری در جشنواره شهید رجایی درسنوات قبل در بین دستگاههای اجرایی استان

در یافت لوح خدمات سبز برتر کشوری از سازمان حفاظت محیط زیست و تقدیر معاون محترم ریاست جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای دومین باردر سال 93

تقدیر  استانداری از  ارائه خدمات گازرسانی به ویژه گازرسانی به روستاها

کسب گواهینامه HSE-MS

کسب گواهینامه IMS

کسب گواهینامه های ISO10002,ISOO10006 با موضوع مدیریت کیفیت پروژه و رسیدگی به شکایات مشتریان

تقدیر  ستاد اقامه نماز  استان از فعالیتهای شرکت در راستای برپایی فریضه نماز

دریافت بیش از  ده ها تقدیر نامه از مسئولین استانی و کشوری

کسب تقدیرنامه 2 ستاره ، جایزه تعالی از سوی شرکت ملی گاز و سازمان مدیریت صنعتی

 

متن اساسنامه شرکت گاز ایلام

 

ماده 1: نام شركت : شركت گاز استان ایلام يكي از شركت هاي فرعي شركت ملي گاز ايران مي‌باشد.

ماده 2: مركز شركت: مركز اصلي شركت تهران است.
ماده 3: مدت شركت: مدت شركت نامحدود است. 
ماده 4: سرمايه شركت: سهام شركت كلا متعلق به شركت ملي گاز ايران مي‌باشد. 
ماده 5:موضوع شركت ، دريافت، توزيع ، خريد و فروش و حق‌العمل كاري گاز طبيعي با رعايت قوانين مربوطه. ارائه خدمات به مشتركين گاز طبيعي.
ماده 6: حقوق و اختيارات شركت : انعقاد قراردادهاي خدمات و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با موسسات و اشخاص واجد صلاحيت علمي ، فني و مالي. 
ماده 7: اركان شركت :اركان شركت شامل مجمع عمومي ، هيات مديره و مدير عامل، بازرس . 
ماده 8: مجمع عمومي :در نيمه اول خرداد هر سال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي سال گذشته شركت و گزارش مديران و بازرس ودر مهر ماه همان سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آينده تشكيل مي‌گردد. 
ماده 9: وظايف مجمع عمومي: رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي. 
ماده 10:هيات مديره: هيات مديره از 3 يا 5 عضو اصلي تشكيل مي‌شود. يك نفر رئيس، يك نفر مدير عامل و يك نفر نايب رئيس و 2 نفرعضو علي‌البدل مي‌باشند. 
ماده 11: جلسات و تصميمات هيات مديره: جلسات هيات مديره به دعوت و حضور هيات مديره و در غياب ايشان توسط مدير عامل شركت تشكيل مي‌گردد.
ماده 12: وظايف و اختيارات هيات مديره: اجراي تصميمات مجمع عمومي، اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مدير عامل. 
ماده 13: وظايف و اختيارات مدير عامل: تصميم درباره كليه امور استخدامي، اعمال نظارت‌هاي مالي و اعتباري و ... . 
ماده 14: حق امضاء: كليه قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد از طرف شركت باشد با امضاي يكي از اعضاي هيات مديره تعيين خواهد شد. 
ماده 15: بازرس: طبق قوانين و مقررات جاري كشور انتخاب خواهد شد. 
ماده 16: وظايف بازرس: تطبيق عمليات كشور با برنامه و بودجه مصوب و گزارش آن به مراتب بالاتر.
ماده 17: حدود اختيارات بازرس: بازرس حق مراجعه به كليه دفاتر و اسناد و مدارك شركت را دارد. 
ماده 18: سال مالي: سال مالي شركت از اول فروردين ماه شروع مي‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده 19: ترازنامه: اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور ميشود. 
ماده 20: استهلاك ، ذخيره عمومي و اندوخته‌ها : ميزان استهلاك نسبت به انواع داراييهاي شركت تابع اساسنامه شركت ملي گاز ايران خواهد بود. 
ماده 21: مقررات و آيين نامه‌هاي شركت و تامين رفاه كاركنان آن: طبق اساسنامه شركت نفت ايران خواهد بود. 
ماده 22: موارد پيش بيني نشده : طبق قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران يا قانون تجارت و اصلاحيه‌هاي آن خواهد بود. 
ماده 23: تصويب اساسنامه : اين اساسنامه مشتمل بر(23)ماده و(1) تبصره مي‌باشد كه در تاريخ 6/8/77در اولين جلسه مجمع عمومي شركت به تصويب رسيد.

 

تصاویر منتخب