صفحه اصلی > آگهی > مناقصات 

 
عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
خرید سرور، رک، سویچ و ...
خرید قطعات مانیتورینگ
پروژه نصب کامل 1760 علمک پراکنده شهرستانهای سیروان ، چرداول ( هلیلان ) روستاهای ملکشاهی ، بدره و بخش روستایی چوار (بولی ) 27/08/1398 20/11/1398
پروژه نصب کامل 1440 علمک پراکنده روستاهای آبدانان( بخش مورموری ) ، دهلران ( روستاهای گلسیری ) و دشت عباس 27/08/1398 19/11/1398
پروژه رفع نواقص ایستگاهها 27/08/1398 27/08/1398
پروژه شبکه توزیع گازرسانی به روستاهای دوگر ، آبزار ، قاضی خان علیا و سفلی ، چم روته ، چمدار بلوط ، چم شیر ( سایت جدید ) 12/08/1398 16/10/1398
روژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور نواحی ایلام ، چوار ، سیوان ، ایوان ، زرنه ، چرداول ، آسمان آباد ، سیروان ، ملکشاهی ، مهران ، صالح آباد ، دره شهر ، بدره ، بخش ها و روستاهای تابعه آنها . 12/08/1398 09/11/1398
پروژه تکمیلی گازرسانی به بخش زرین آباد 29/07/1398 28/09/1398
پروژه سایبان و سیستم اتصال زمین دیزل ژنراتور ، پارکینگ و اتاق سرور 16/07/1398 02/11/1398
پروژه نصب کامل 1440 علمک پراکنده روستاهای آبدانان( بخش مورموری ) ، دهلران ( روستاهای گلسیری ) و دشت عباس 16/07/1398 25/10/1398
پروژه نصب کامل 1760 علمک پراکنده شهرستانهای سیروان ، چرداول ( هلیلان ) روستاهای ملکشاهی ، بدره و بخش روستایی چوار (بولی ) 16/07/1398 21/10/1398
پروژه گازرسانی به حفرات خالی ( شبکه و علمک ) در شهرستان ایلام ، بخش سیوان ، چوار و روستاهای تابعه آنها 16/07/1398 10/10/1398
خرید تصحیح کننده الکترونیکی در دامنه های مختلف 27/05/1398 30/08/1398
پروژه احداث ایستگاه TBS و وصلی بین روستای دشت عباس تا استقلال ، گازرسانی به روستای علی نعیر ، نصب 550 علمک و احداث 2 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در دشت عباس 28/02/1398 04/06/1398
پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در شهرستانهای دهلران ، آبدانان و روستاهای تابعه آنها 22/02/1398 23/05/1398
پروژه دیوار کشی ایستگاههای T.B.S و گابیون بندی و ایمن سازی خطوط گازدار و شبکه و علمک پراکنده در شهرستانهای سرابله ، سیروان ، آسمان آباد ، بخش زاگرس و روستاهای تابعه آنها 09/02/1398 19/05/1398
پروژه گابیون بندی و ایمن سازی خطوط شبکه و تغذیه گازرسانی به حفرات خالی(شبکه و علمک) درشهرستان بدره وروستاهای تابعه آن. 09/02/1398 06/05/1398
ساخت علمک کارگاهی 09/02/1398 31/04/1398
پروژه برونسپاری خدمات مدیریت بهره برداری ناحیه ایوان ، زرنه و روستاهای تابعه 25/01/1398 18/03/1398
پروژه محوطه سازی و سایبان انبار مرکزی 25/01/1398 23/03/1398
پروژه گازرسانی به روستاهای بدره ( موسیی ، تلخاب ، خوش قدم ، جابر انصار ، چنار جافری و صنایع مسیر ) 25/01/1398 28/03/1398

تصاویر منتخب