صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیئت مدیره 

مدیر عامل


  نام: عباس

نام‌خانوادگي: شمس الهی

تاريخ تولد: 1350

 

محل گذراندن تحصيلات دانشگاهي و مدرك تحصيلي:

 - کاردانی مهندسی مکانیک - دانشکده نفت

- کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه آزاداسلامی واحد ایلام

- کارشناسی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی - دانشگاه سفیر ایلام

- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه سنندج


سوابق كاري : 


- سرپرست امور اداری شرکت گاز استان ایلام  

- سرپرست معاونت امور بهره برداری شرکت گاز استان ایلام      

- سرپرست اداره گاز ناحیه ایلام               

- سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام

- سرپرست معاونت امور مهندسی و اجرا شرکت گاز استان ایلام

- سرپرست امور حقوقی شرکت گاز استان ایلام

- رئیس امور حقوقی و پیمان ها شرکت گاز استان ایلام

- عضو و دبیر هیئت مدیره شرکت گاز استان ایلام

- فرمانده پایگاه مقاومت بسج شرکت گاز استان ایلام   

- رئیس اداره گاز ناحیه ایلام           

- نايب رييس هيئت مديره شركت گاز استان ايلام

- مدیرعامل شركت گاز استان ايلام 

 

--

 

 

اعضاء هيئت مديره شركت گاز استان ايلام

 

رئيس هيئت مديره وعضو اصلي

 
  
نام : حمید

نام‌خانوادگي : میرزایی


 
 

مدير عامل شركت گاز استان و نائب رئيس هيئت مديره وعضو اصلي


  نام : عباس

نام‌خانوادگي : شمس الهی

مدرك تحصيلي :

 - کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه آزاداسلامی واحد ایلام

کارشناسی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی - دانشگاه سفیر ایلام

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه سنندج


 
 

مدیر بهره برداری و عضو اصلی هیئت مدیره شركت گاز استان ايلام

 
  
نام : محمود

نام‌خانوادگي : کشاورز

مدرك تحصيلي :

 فوق لیسانس مهندسی مکانیک


 
 

مدیر مالی و عضو اصلی هيئت مديره شركت گاز استان ايلام

 

نام : طاهر

نام‌خانوادگي : نبوی

 مدرك تحصيلي :

 لیسانس  حسابداری


 
 

مدیر مهندسی و عضو اصلی هيئت مديره شركت گاز استان ايلام

 

نام : کامران

نام‌خانوادگي : شریفی

 مدرك تحصيلي :

   کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-صنایع گاز


 
 

مشاور مدیرعامل و عضو علی البدل هيئت مديره شركت گاز استان ايلام

 

نام : ولی

نام‌خانوادگي : عارفی

 مدرك تحصيلي :

 -    فوق لیسانس مهندسی برق


 
 

عضو علی البدل هيئت مديره شركت گاز استان ايلام

 

نام : سید جواد

نام‌خانوادگي : حقیقت حسینی


 

 

 

تصاویر منتخب