صفحه اصلی > مشترکین > راهنمای مشترکین جزء 

راهنمای مشترکین جزء

درخواست نصب شبکه

متقاضي / متقاضيان به اداره گاز ناحيه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تكميل مي نمايد . واحد نصب انشعابات و تجهيزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نياز به شبكه مراتب را به متقاضي / متقاضيان اعلام تا نسبت به تهيه نقشه محل مورد نظر از شهرداري اقدام نمايند . واحد مذكور پس از دريافت نقشه تأييد شده شهرداري ، در صورت وجود بروكف خيابان و ساخت و ساز مناسب ، مراتب را به واحد خدمات فني و مهندسي اعلام تا آن واحد نسبت به طراحي شبكه و تهيه نقشه اقدام نمايد . واحد نصب انشعابات و تجهيزات پس از دريافت نقشه طراحي نسبت به اخذ استعلام از سازمانهاي آب ، برق ، مخابرات و مجوز حفاري از شهرداري اقدام نموده و پس از دريافت پاسخ استعلامات و مجوز حفاري نسبت به اخذ پيمانكار و اجراي شبكه اقدام خواهد نمود .

درخواست نصب انشعاب (علمک)

متقاضي / متقاضيان به اداره گاز ناحيه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تكميل مي نمايد . واحد نصب انشعابات و تجهيزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نياز و وجود شبكه و ساير شرايط نسبت به تعيين محل علمك اقدام مي نمايد . متقاضي پس از تعيين محل علمك به اداره گاز ناحيه /دهياري/بخشداري/ شهرستان مراجعه و فرم استعلام مجوز حفاري را از واحد فوق دريافت و براي اخذ مجوز به شهرداري منطقه مربوطه مراجعه مي نمايد ، پس از اخذ مجوز حفاري و ارائه آن به واحد نصب انشعابات و تجهيزات نسبت به نصب علمك طبق نوبت اقدام خواهد شد .

اجرای لوله کشی داخلی

متقاضي / متقاضيان در صورت وجود علمك گاز مي توانند با مراجعه به شركتهاي لوله كشي ( خصوصي ) در سطح شهر و عقد قرارداد اجراي لوله كشي با آنان نسبت به گاز كشي واحد مورد نظر خود اقدام نمايند . شركت مجري موظف است سيستم لوله كشي گاز را با هماهنگي امور بازرسي گاز سازمان نظام مهندسي ناحيه / شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان اجرا و نقشه اجرايي را به تأييد بازرس / بازرسين آن سازمان رساند . امور بازرسي گاز سازمان نظام مهندسي ناحيه / شهرستان مربوطه موظف است نقشه تأييد شده سيستم لوله كشي گاز متقاضي را تحويل متقاضي / متقاضيان نمايد .


برخی از مقررات و روش های اشتراک پذیری


ماده 1- نصب انشعاب و واگذاري اشتراك به منظور تأمين انرژي براي ساكنين ملك بوده ، هييچگونه حقي براي مشترك ايجاد ننموده ، دليلي بر مالكيت مشترك نمي باشد و شركت از هرگونه مسئوليت كيفري ، حقوقي و اداري و ادعاهاي احتمالي كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي و انتظامي و اداري كشور اقامه گردد مبري بوده و مسئوليت پاسخگويي به عهده مشترك يا قائم مقام قانوني ايشان خواهد بود و شركت در اين زمينه مسئوليتي نخواهد داشت
.

ماده 2- مسئوليت طراحي و اجراي سيستم لوله كشي داخلي و وسايلي كه مشترك براي استفاده از گاز فراهم مي سازد به عهده وي بوده و مكلف است كليه شرايط ايمني استانداردها را براساس مقررات ملي ساختمان جهت اجراي لوله كشي داخلي و نصب تحهيزات رعايت نمايد .

ماده 3- مشترك مكلف است بر اساس مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي و نيز تعرفه هاي فروش كه به تصويب مراجع ذيصلاح ميرسد با رعايت ايمني و استانداردها حداكثرتا ميزان تعيين شده در اين پيمان از گاز طبيعي استفاده نمايد .

ماده 4- مامورين شركت مجازند با ارائه كارت شناسايي جهت قرائت و تعمير و تعويض كنتور/ ايستگاه اندازه گيري(در صورت نياز)از محل بازديد نمايند.چنانچه مشترك به هر عنوان مانع ورود مامورين گردد شركت مجاز است با اخطار قبلي و كتبي نسبت به قطع جريان گاز اقدام نمايد .

ماده 5- مشترك مكلف است آبونمان ثابت ماهيانه و بهاي گاز مصرفي خود را طبق تعرفه هاي فروش گاز طبيعي در موعد معين در صورتحساب پرداخت نمايد.در صورتيكه مشترك وجه صورتحساب را در مهلت تعيين شده پرداخت ننمايد شركت جريان گاز را قطع خواهد نمود.پرداخت هر گونه ماليات و عوارضي كه به مصرف گاز تعلق گيرد بعهده مشترك خواهد بود .

ماده 6- در مواردي كه شركت جريان گاز مشترك را تا رفع علت قطع مي نمايد در طول مدت قطع . پرداخت آبونمان ثابت ماهيانه الزامي است.برقراري مجدد جريان گاز مستلزم پرداخت هزينه قطع و وصل و تسويه حساب خواهد بود.


 

مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری

*       حضور مالك يا نماينده قانوني ملك ( وكيل با ارائه وكالت نامه / نماينده وراث با ارائه انحصار وراثت )

*       اصل و كپي سند مالكيت يا قولنامه و اصل وكپي جواز يا پايانكار ساختماني معتبر . در صورت عدم سند يا پايانكار ، ارائه مبايعه نامه نيز بلا مانع مي باشد

*       اصل و كپي شناسنامه و اصل كارت ملي مالك يا نماينده قانوني وي

*       نقشه تأييد شده امور بازرسي گاز سازمان نظام مهندسي

*       قبض گاز همسايه مجاور ( صرفاً همسايه ديوار به ديوار)


نحوه اشتراک پذیری

متقاضي / متقاضيان با در دست داشتن مدارك ذكر شده در بالا به واحد متقاضيان اداره گاز ناحيه / شهرستان محدوده مورد تقاضا مراجعه و پس از ارائه مدارك و واريز وجوه اشتراك پذيري طبق فيش صادر شده نسبت به امضاء قرارداد اقدام خواهند نمود .متقاضي / متقاضيان محدوده هاي نواحي مي توانند پس از دريافت نقشة تاييد شده امور بازرسي گاز سازمان نظام مهندسي با ساير مدارك ذكر شده به مشتركين مراجعه و نسبت به عقد قرار داد و اشترك پذيري اقدام نمايند .


نصب کنتور و سایر تجهیزات

اداره گاز ناحيه / شهرستان پس از اشتراك پذيري در پايان همان روز كليه پرونده ها را به امور مالي آن اداره تحويل تا پس از ثبت اطلاعات مالي هر اشتراك متعاقباً تحويل واحد نصب انشعابات و تجهيزات گردد .

هزینه های برقراری انشعاب گاز

 

هزینه های برقراری انشعاب گاز مشترکین جزء از مورخ 6/10/1393 به ریال (ضریب ثابت 334000)

ردیف

حداکثر زیر بنای مفید (متر مربع)

حداکثر تعداد واحد

ظرفیت کنتورM3/h

حداکثر مصرف ساعتی M3/h

هزینه برقراری انشعاب (ریال)

1

40

1

4

4

1336000

2

*120

1

6

4/1-6

2004000

3

250

2

10

6/1-10

3340000

4

500

4

16

10/1-16

5344000

5

800

6

25

16/1-25

8350000

6

1300

10

40

25/1-40

13360000

7

2000

15

65

40/1-65

21710000

8

3000

20

100

65/1-100

33400000

9

5000

30

160

100/1-160

53440000

* در مورد کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیربنا تا 150 متر مربع و برای مراکز استانها حداکثر زیر بنا تا 120 متر مربع ملاک است

*       مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی تطابق هر دو مورد حداکثر تعداد واحد و حداکثر زیر بنای مفید در جدول می باشد

*       مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیر خانگی تطابق حداکثر زیربنای مفید در جدول می باشد.

 


سایر خدمات پس از فروش

صدور المثني

مشتركين مي توانند در صورت مفقود شدن قبض صادر شده و يا عدم دريافت آن از مامور توزيع ، به اداره ناحيه / شهرستان مراجعه و درخواست المثني نمايند . بديهي است ارائه كارت زرد رنگ اشتراك و يا يك قبض قبلي براي صدور المثني الزامي است .

تسويه حساب

مشترك مي تواند با مراجعه به اداره گاز ناحيه / شهرستان آخرين رقم قرائت شده كنتور را ارائه و درخواست تسويه حساب تا تاريخ روز نمايد . واحد فوق قبض علي الحساب معادل رقم اعلام شده صادر خواهد نمود ، بديهي است اين اقدام ميتواند براي استعلام محضر نيز انجام پذيرد .

تغيير نام

مالك جديد مي تواند با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و اسناد مثبته ( مبايعه نامه - بنجاق - فرم تقاضاي مالك و ارائه اصل شناسنامه و يا كارت ملي مالك ) كه مورد تأييد شركت باشد تقاضاي تغيير نام پرونده را نمايد . شركت پس از احراز هويت و تسويه حساب كامل اقدام به تغيير نام خواهد نمود .پرداخت آخرين قبض صادره الزامي است .

اصلاح صورتحسابهاي اشتباه

در صورت ارائه صورتحسابهاي اشتباه توسط مشترك ( اعم از نام - آدرس - سريال كنتور - تاريخ و يا مبالغ مندرج در قبض ) شركت پس از بررسي نسبت به اصلاح آن اقدام و حتي الامكان صورتحسابي علي الحساب به طور موقت براي مشترك صادر خواهد نمود .

تعويض كنتور خراب

مشترك مكلف است در صورت از كار افتادن كنتور مراتب را سريعاً به اطلاع شركت برساند . شركت موظف است موضوع را بررسي و در صورت صحت ادعا نسبت به تعويض آن اقدام نمايد ، خدمت فوق بدون اخذ هزينه خواهد بود . بديهي است گاز مصرفي ايام فوق طبق نظر كارشناس محاسبه و اخذ خواهد گرديد . چنانچه مشترك در صحت كار كنتور ترديد داشته باشد مي تواند كتباً از شركت تقاضاي آزمايش صحت كاركرد كنتور مزبور را نمايد،شركت پس از دريافت هزينه هاي مربوطه اقدام به آزمايش لازم خواهد نمود .بهاي گاز مصرفي در مدت مذكور از تاريخ قرائت قبلي كنتور يا تاريخ آزمايش قبلي (هر كدام كمتر باشد) با تشخيص شركت مجدا محاسبه خواهد گرديد .

تغيير تعرفه مصرف و فسخ قرار داد

چنانچه مشترك اقدام به تغيير كاربري اشتراك نمايد بايد بلا فاصله مراتب رابه شركت اطلاع دهد. شركت موظف است طبق مقررات نسبت به تغيير تعرفه نوع مصرف مشترك اقدام نمايد.تعيين تاريخ تغيير و نوع مصرف بعهده كار شناس شركت خواهد بود . خدمات فوق بدون اخذ هزينه مي باشد. مشترك ميتواند در صورت قرار گرفتن ملك خود در طرح تخريب و يا نو سازي شهرداري كتبا درخواست فسخ قرار داد نمايد .شركت پس از بررسي لازم و جمع آوري تجهيزات منصوبه و تسويه حساب كامل نسبت به فسخ قرارداد و استرداد بخشي از هزينه برقراري انشعاب مطابق مقررات اقدام خواهد نمود .

جابجائي يا جمع آوري علمك گاز

چنانچه به دليل تخريب يا نو سازي ملك، محل علمك گاز نامناسب تشخيص داده شود شركت اقدام به جابجائي يا جمع آوري علمك خواهد نمود.هزينه اقدام مذكور به عهده متقاضي/مشترك ميباشد .

وصول مطالبات

مشترك مكلف است آبونمان ثابت ماهيانه و بهاي گاز مصرفي خود را طبق تعرفه هاي فروش گاز طبيعي در موعد معين در صورتحساب پرداخت نمايد. در صورتي كه مشترك وجه صورت حساب رادر مهلت تعيين شده پرداخت ننمايد شركت جريان گاز را قطع خواهد نمود. برقراري مجدد جريان گاز پس از تسويه حساب كامل و پرداخت هزينه قطع وصل مقدور خواهد بود .

انجام خدمات در روستاها

شركت گاز در روستاهاي تحت پوشش فردي را به عنوان گازبان تعيين و نامبرده خدمات قرائت كنتور-توزيع صورت حساب-قطع و وصل گاز مشتركين را علاوه بر كارهاي امدادي انجام ميدهد . متقاضي / مشتركين روستائي ميتوانند كليه اطلاعات مربوط به فروش و خدمات پس از فروش را از وي اخذ نمايند .

خدمات واحد امداد

رفع قطع گاز

مشتركين مي توانند در صورت مشاهده قطع گاز مراتب را از طريق به واحد مربوط اطلاع تا در اسرع وقت مامورين نسبت به رفع قطع جريان گاز اقدام نمايند ، هر گونه دستكاري تجهيزات منصوبه توسط مشترك تخلف محسوب و خسارات و حوادث احتمالي به عهده وي خواهد بود. بديهي است رفع قطع گاز كه به دليل بدهي يا ساير موارد ديگر است بايد از طريق مراجعه به امور مشتركين انجام پذيرد .

رفع نشتي از علمك و تجهيزات منصوبه (كنتور،رگلاتور و اتصالات)

در صورت مشاهده هر گونه نشت گاز از علمك و با تجهيزات و اتصالات منصوبه تا كنتور مراتب را سريعا از طريق تلفن 194 به واحد مربوط  اطلاع تا مامورين مربوطه در اسرع وقت بسبت به رفع آن اقدام نمايند. تا مراجعه مامورين از مشترك / فرد تماس گيرنده در خواست مي گردد از هر گونه اقدام بر روي تجهيزات و يا قطعات ذكر شده خودداري نموده واز هر گونه شعله يا جرقه اطراف محدوده فوق جلو گيري بعمل آورد .چنانچه نشتي گاز از شير اصلي محل كنتورتا مصرف كننده هاي داخلي (لوله كشي يا اتصالات داخل ملك)باشد بايد بلافاصه شير اصلي محل كنتور قطع و پس از حصول اطمينان از عدم وجود گاز در فضاهاي بسته مراتب را به سرويس كاران مجاز در سطح شهر اطلاع ونسبت به رفع آن اقدام نمايند .

رفع حوادث و خسارات به شبكه - انشعابات و تجهيزات منصوبه ( كنتور ، رگلاتور و اتصالات)

از مشتركين و شهروندان محترم در خواست مي گردد در صورت مشاهده نشت از شبكه يا انشعاب و يا حفاريهاي انجام شده بر روي شبكه هاي گاز و يا خسارت وارده به هر يك از تأسيسات شركت مراتب را سريعاً به واحد امداد با تلفن 194 اطلاع نمايند . لازم به توضيح است شبكه هاي گاز در سطح شهر اعم از فولادي يا پلي اتيلن داراي نوار زرد اخطار بر روي خاك سرند بالاي لوله فوق مي باشد .

بررسي پيشنهادات و انتقادات مشترك / متقاضيان / شهروندان

كليه مشتركين / متقاضيان / شهروندان محترم مي توانند با تماس تلفني و يا حضوري به ادارات گاز نواحي و شهرستانها مستقيماً پيشنهادات و انتقادات خود را به اطلاع مسئول مربوطه برسانند.

 
توضيح : در روستا ها ساكنين محترم مي توانند براي رفع موارد ذكر شده به گازبانان آن روستا مراجعه نمايند
.

 


تصاویر منتخب